U srijedu u podne blokada je nastavljena.  "Hrvat" je zaustavljen.

Ne ukrcavaju se putnici za Supetar...

 

Nakon dolaska interventne policije s nalogom da razbije blokadu, došlo je do kraće prepirke, pa sada neki od brodova kreću, no sa zakašnjenjem u redu plovidbe.